• slider
  • slider

Cách Nói 'I Love You' và vẻ đẹp bằng tiếng Hàn

Cách Nói 'I Love You' và vẻ đẹp bằng tiếng Hàn cho người giao tiếp cơ bản mà bạn cần biết nếu như muốn thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành.
Cách nói I Love You trong tiếng Hàn

Có ba phần: Cách nói trực tiếp I Love You; Cách nói thể hiện tình yêu khác; Cụm từ liên quan
Cách đơn giản nhất để nói " I love you" bằng tiếng Hàn là "saranghae", nhưng có một vài cách thể hiện khác mà bạn có thể sử dụng để truyền tải tình cảm của bạn. Dưới đây là một số cụm từ có thể hữu ích cho bạn.
 
Phần 1. Cách trực tiếp để nói "I Love You"
 
1.Nói "saranghae" hoặc "saranghaeyo" hoặc "saranghamnida" Sử dụng cụm từ này để nói với ai đó " I love you" trong tiếng Hàn.
Phát âm cụm từ như sah-rahn-gh-aee yoh.
Trong Hangul, "saranghae" được viết như 사랑해 và "saranghaeyo" được viết là 사랑 해요 ".
"Saranghae" là một cách khá bình thường để nói " I love you ", "saranghaeyo" là một cách chính thức để thể hiện tình cảm tương tự, "saranghamnida" là cách chính thức nhất để nói.
 
Cách nói "I Love You" trong tiếng Hàn
Cách nói "I Love You" trong tiếng Hàn

2.Nói "nee-ga jo-ah”. Sử dụng cụm từ này để nói với ai đó " I like you " trong một khung cảnh lãng mạn.
Phát âm cụm từ như nae-ga jo-ha.
Để viết biểu thức này trong Hangul, viết 네가 좋아.
Cụm từ này dịch theo nghĩa đen là " I like you ". Cụm từ đặc biệt này chỉ được sử dụng trong các khung cảnh bình thường, và trong một ngữ cảnh lãng mạn.
 
>>Xem thêm: Nhập môn phát âm tiếng Hàn

3.Nói trang trọng với "dang-shin-ee jo-ah-yo". Cụm từ này cũng nên được sử dụng để nói với ai đó " I like you " trong một khung cảnh lãng mạn.
Phát âm cụm từ như dahng-shin-ee joh-ah-yoh.
Biểu hiện này nên được viết bằng Hangul như 당신 좋아요.
Cụm từ này dịch gần như là " I like you", nhưng đặc biệt, nó sẽ được sử dụng để biểu hiện mức độ tôn trọng cao hơn hoặc trang trọng hơn. Nó cũng chỉ được sử dụng trong một bối cảnh lãng mạn.
 
Phần 2. Cách nói khác thể hiện tình yêu

1.Nói "dang-shin-upsshi motsal-ah-yo". Đây là một cách trang trọng để thể hiện bạn cần người đang lắng nghe trong cuộc sống của bạn.
Phát âm cụm từ như dahng-shin-up-shee moht-sahl-ah-yoh.
Được dịch tương đương, cụm từ này có nghĩa là " I can't live without you ”
Trong Hangul, biểu thức này được viết bằng, 당신 없이 살아요.
Cách nói không chính thức hơn của từ này sẽ là "nuh-upsshi motsarah" hoặc " 없이 살아".
 
2.Hãy để ai đó đặc biệt nghe "nuh-bak-eh upss-uh." Sử dụng cụm từ này để nói với ai đó rằng họ là duy nhất.
Phát âm cụm từ như nuh-bahk-eh uhps-uh.
Một bản dịch thô của cụm từ này là: " There's no one like you ".
Để viết biểu thức này trong Hangul, hãy viết, 밖에 없어.
Một cách chính thức hơn để thể hiện tình cảm tương tự sẽ là "" dang-shin-bak-eh upss-uh-yo, "hoặc 당신 밖에 없어요.
 

Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn!
Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn!

3.Kiên quyết nói "gatchi itgo shipuh." Cụm từ đơn giản này cho phép người khác biết rằng bạn muốn được có mối liên hệ lãng mạn với anh ta hoặc cô ta.
Phát âm cụm từ như gaht-chee it-goh shi-puh.
Được dịch một cách khá trực tiếp, cụm từ này có nghĩa là " I want to be with you ".
Biểu hiện này nên được viết bằng Hangul như 같이 있고 싶어.
Để làm cho cụm từ này trở nên trang trọng hơn, nói "gatchi itgo shipuhyo", hoặc 같이 있고 싶어요.
 
4.Hãy hỏi ai đó với cụm "na-rang sa-gweel-lae"? Đây là một câu hỏi tiêu chuẩn để sử dụng khi bạn muốn yêu cầu một người nào đó bên cạnh dài lâu.
Phát âm câu hỏi này như nah-rahng sah-gweel-laee.
Được dịch tương đương, có nghĩa là, " Will you go out with me? ”
Viết câu hỏi này trong Hangul như, 나랑 사귈래?
Nếu bạn muốn đặt câu hỏi này một cách chính thức hơn, hãy hỏi, "juh-rang sa-gweel-lae-yo?" hay 저랑 사귈 래요?

>>Tham khảo: Nói xin chào và giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn

5.Đề nghị kết hôn với cụm "na-rang gyul-hon-hae joo-lae". Nếu mọi thứ trở nên nghiêm trọng và bạn muốn "bật lên câu hỏi", đây là câu hỏi cần được bật lên.
Phát âm câu hỏi này như nah-rahng ge-yool-hohn-haee joo-laee.
Cụm từ này có nghĩa là " Will you marry me?"
Viết câu hỏi này trong Hangul như 나랑 결혼 줄래?
Một cách chính thức hơn để đặt câu hỏi là yêu cầu "jeo-rang gyul-hon-hae joo-lae-yo?" hay 저랑 결혼 줄래요?
 
Phần 3. Cụm từ có liên quan
 
1.Nói với ai đó "bo-go-shi-peo-yo". Sử dụng cụm từ này để nói với ai đó rằng bạn nhớ anh ấy.
Phát âm cụm từ như boh-goh-shee-poh-yeo.
Một cách trực tiếp hơn để dịch cụm từ này là "Tôi muốn gặp bạn".
Trong Hangul, biểu hiện này được viết là 보고 싶어요. "
Cách giản dị hơn để nói cùng một tình cảm sẽ là bỏ đi "yo" hoặc "요” cuối cụm từ.
 
2.Hãy để một cô gái biết "ah-reum-da-wo". Đây là một cách hay để khen một cô gái hay người phụ nữ mà bạn yêu thích.
Phát âm cụm từ như ah-ree-oom-dah-woh.
Cụm từ này có nghĩa là " You're beautiful".
Để viết biểu thức này trong Hangul, viết 아름다워.
 
Ok, bạn đã nắm được phần nào chưa?
Ok, bạn đã nắm được phần nào chưa?

3.Hãy để một chàng trai biết "neun-jal saeng-gingeoya." Đây là một cách hay để khen ngợi một anh chàng mà bạn yêu thích.
Phát âm cụm từ như nee-oon-jahl saeeng-gin-goh-yah.
Cụm từ này có nghĩa là " You're handsome ".
Biểu hiện này được viết bằng Hangul như 생긴 거야.
 
4.Vui vẻ nói "Choo-wo Ahn-ah-jwo!" Sử dụng biểu thức này khi bạn muốn ôm lấy người yêu.
Phát âm cụm từ này như choo-woh ahn-ah-jwoh.
Được dịch một cách trực tiếp, cụm từ này có nghĩa là " I'm cold. Hug me!".
"Choo-wo" có nghĩa là " I'm “
"Ahn-ah-jwo!" Có nghĩa là "Hug me!"
Viết Hangul cho biểu thức này như 추워. 안아줘!

>>Có thể bạn quan tâm: ​Trải nghiệm du lịch Hàn Quốc

5.Giữ người nào bên cạnh bạn bằng cách nói "narang gatchi eessuh." Cụm từ này nên được sử dụng khi bạn muốn ngăn người nào đó về nhà hoặc để bạn có một buổi tối lãng mạn.
Được dịch theo một cách khá trực tiếp, có nghĩa là " Stay with me ".
Viết Hangul cho cụm từ này là 나랑 같이 있어.
 
 
Cách nói vẻ đẹp bằng tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, chữ " beautiful" được viết bằng chữ 예쁜 và được phát âm là "yeppeun". Với một chút luyện tập, bạn có thể nói ngay từ này bằng tiếng Hàn.
 
Cách nói về vẻ đẹp bằng tiếng Hàn
Cách nói về vẻ đẹp bằng tiếng Hàn

1.Học từ " beautiful". Nếu bạn chỉ muốn nói từ " beautiful" mà không có bất kỳ bối cảnh nào khác, đây là cách nói cơ bản.
Nó được phát âm là yeppeun.
Viết bằng Hangul, bảng chữ cái của Hàn Quốc, đó là 예쁜.
 
2.Học để nói " You're beautiful". Nói chung, bạn sẽ nói điều này với người bạn gần gũi, chẳng hạn như bạn bè hoặc thành viên gia đình. Nói với người lạ có thể được coi là thô lỗ.
Nó được phát âm là dangsin-eun yeppeoyo.
Viết bằng Hangul, đó là 당신 예뻐요.

*Nguồn: dịch từ Internet
Học Tiếng Hàn