• slider
  • slider

Ngữ pháp tiếng Hàn Động từ cơ bản

Bài học này là về hình thức lịch sự của động từ, ngoài các hình thức không chính thức mà chúng tôi đã học được trong bài học trước. Chúng ta hãy đi qua lại sự khác biệt giữa các hình thức không chính thức và lịch sự.

Động từ - lịch sự [hiện tại, quá khứ]


Không chính thức - Nói chung, dạng thức không chính thức được sử dụng giữa những người cùng độ tuổi hoặc những người trẻ tuổi hơn. Nó cũng được sử dụng bởi những người có liên quan chặt chẽ như các thành viên trong gia đình và người thân. Những người bạn thân sẽ sử dụng mẫu đơn này tùy thuộc vào sự quen thuộc và sự chấp nhận.

>> Xem thêm: 
Cách sử dụng đại từ danh xưng tiếng Hàn

Tính lịch sự - Hình thức lịch sự được sử dụng khi nói chuyện với những người lớn tuổi hơn bạn hoặc có thứ hạng cao hơn bạn như trong công ty, quân đội và các tổ chức khác. Tuy nhiên, người ta thường sử dụng hình thức lịch sự trong nhiều môi trường xã hội bất kể tuổi tác của mình. Ban đầu, tốt nhất nên gắn bó với hình thức lịch sự khi học tiếng Hàn, vì đây sẽ là hình thức chủ đạo trong việc nói chuyện với mọi người trong nhiều môi trường xã hội. Tuy nhiên, nếu bạn đến trường hoặc các cơ sở tương tự khác nơi bạn làm bạn và môi trường thì thường thì bạn sẽ thích sử dụng mẫu đơn giản hơn.

Lưu ý: Các từ in đậm chỉ ra hai trong số những âm bản được sử dụng phổ biến trong mỗi trường hợp, tức là 먹지 않습니다 thường được sử dụng hơn 안 먹 습니다 trong dạng viết, và 안 먹어요 thường được sử dụng hơn 먹지 않아요 trong dạng nói .

 
học tiếng hàn cho người việt
Học ngữ Pháp tiếng Hàn

Các quy tắc liên kết

 

I) Bình đẳng chính thức → Trình bày công khai (viết)


Trước hết, lấy 다 ra khỏi hình thức đồng bằng của động từ, và sau đó:

1. Đối với động từ có nhân vật cuối cùng không có phụ âm cuối cùng, thêm ㅂ 니다.

Ví dụ.
하다 → 합니다 = do
가다 → 갑니다 = đi
오다 → 옵니다 = đi
쓰다 → 씁니다 = viết
말하다 → 말합니다 = nói
바라다 → 바랍니다 = hy vọng
자라다 → 자랍니다 = phát triển


>> Xem thêm: Kinh nghiệm để học tiếng Hàn hiệu quả

2. Đối với động từ có ký tự cuối cùng có phụ âm cuối cùng, thêm 습니다.

Ví dụ.
먹다 → 먹 습니다 = ăn
걷다 → 걷 습니다 = đi bộ
듣다 → 듣 습니다 = lắng nghe
읽다 → 읽 습니다 = đã đọc
입다 → 입 습니다 = hao mòn

Lưu ý: Quy tắc 3 ghi đè quy tắc 2.


3. Đối với động từ mà nhân vật cuối cùng có ㄹ là phụ âm cuối, thay đổi nó thành ㅂ và thêm 니다.
 
Ví dụ.
살다 → 삽니다 = sống
놀다 → 놉 니다 = chơi (vui chơi)
알다 → 압니다 = biết
날다 → 납니다 = bay
걸다 → 겁니다 = treo (lên)
말다 → 맙니 다 = cuộn (lên)
밀다 → 밉 니다 = đẩy

 
học tiếng hàn cho người việt

II) Không chính thức quá → Lãnh đạo quá khứ (Viết)


Lấy 다 tắt động từ không chính thức trong quá khứ của động từ, và sau đó thêm 습니다.

했다 → 했습니다 = đã làm
갔다 → 갔습니다 = đã đi
왔다 → 왔습니다 = đã đến
봤다 → 봤습니다 = đã xem
먹었다 → 먹었 습니다 = ăn
달렸다 → 달렸 습니다 = chạy
만났다 → 만났습니다 = đã gặp

>> Xem thêm: 
Tiếng Hàn và các cấu trúc câu đơn giản
 

III) Không chính thức → Tính lịch sự (Nói)


Chỉ cần thêm 요 vào các dạng nói không chính thức.

해 → 해요 = do
가 → 가요 = đi
와 → 와요 = đi
안해 → 안해요 = không làm
안봐 → 안봐요 = không xem
안사 → 안 사요 = không mua
안자 → 안 자요 = không ngủ
먹었어 → 먹었 어요 = Ăn
걸 었어 → 걸 었어요 = đi bộ
만났어 → 만났 어요 = đã gặp
안했어 → 안 했어요 = không làm
안 갔어 → 안 갔어요 = không đi
안 먹었어 → 안먹었 어요 = không ăn
안빌 렸어 → 안빌 렸어요 = không mượn

 
học tiếng hàn cho người việt

Một sự xem xét ngắn gọn về sự khác nhau giữa các dạng viết và nói

Văn bản được sử dụng trong các tài liệu như sách, báo và bất kỳ dạng viết nào không phải là "nói chuyện". Văn bản, về bản chất, là văn chương, hiện thực và có tính khai báo. Nó hiếm khi được sử dụng trong các cuộc hội thoại hàng ngày bình thường. Tuy nhiên, tin tức trên truyền hình sử dụng hình thức viết bằng tiếng Hàn này. Nó cũng được sử dụng trong các bài diễn văn công cộng. Lý do có thể là do thông tin và thông báo công khai hoặc bài phát biểu thường là tất cả các tuyên bố và / hoặc thực tế.

Hình thức nói là cách thông thường trong đó mọi người nói chuyện và trò chuyện. Nó được sử dụng trong tất cả các loại ngôn ngữ nói tiếng Hàn như các cuộc trò chuyện, phim truyền hình và phim ảnh bình thường, với những ngoại lệ có thể có đối với tin tức, tài liệu và các loại chương trình chính thức khác trên TV và radio.

 
Nguồn: Internet
Học Tiếng Hàn